Blog

rozwód

Czym rozwód różni się od separacji?

W wielu małżeństwach niezależnie od długości stażu dochodzi do kryzysów oraz pojawiają się problemy, które skutkują jego częściowym albo całkowitym rozpadem. Jeśli małżonkowie dochodzą do wniosku, że nie potrafią naprawić sytuacji, która zaszła, to kolejnym krokiem jest udanie się do sądu. Co ważne, rozpad małżeństwa nie zawsze musi skutkować rozwodem. Zdarza się również tak, że sąd orzeka o separacji, której skutki różnią się od tych, które wiążą się z rozwodem. Czym się różni rozwód od separacji?

Czytaj więcej...

Rozpad pożycia małżeńskiego

Rozpad pożycia małżeńskiego. Co to właściwie oznacza? 

Rozwód jest jedną z trudniejszych decyzji w życiu, której podjęcie wiąże się z wieloma negatywnymi przeżyciami i emocjami, które im towarzyszą. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde z małżonków może żądać rozwodu, czyli rozwiązania małżeństwa. Jest to możliwe, jeśli pomiędzy mężem i żoną dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej...