Poznaj nasz zespół

Adwokat Rafał Cichoń

Adwokat Rafał CichońZałożyciel kancelarii adwokackiej w Strzelcach Opolskich, jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów. Doświadczenie prawnicze zdobywał w kancelariach adwokackich o różnych specjalizacjach na terenie Województw Opolskiego i Dolnośląskiego, we Wrocławiu, Oławie i Brzegu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, prowadzeniu sporów sądowych i obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności z branży usług medycznych oraz obrotu nieruchomościami.

Adwokat Rafał Cichoń poza zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy z dziedziny prawa, ukończył także studia podyplomowe w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w zakresie Finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Przez wiele lat udzielał porad oraz pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz poszkodowanym na skutek błędów w sztuce medycznej, uczestnicząc także w postępowania inicjowanych przez te osoby, co pozwoliło mu zgłębić zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej, jak i karnej sprawców powyższych zdarzeń, jak również szukać najskuteczniejszych sposobów pełnego zaspokojenia roszczeń osób które ucierpiały w wyniku tych tragicznych zdarzeń losowych.

W trakcie dotychczasowej aktywności zawodowej prowadził oraz współpracował przy prowadzeniu dziesiątek sporów sądowych o zapłatę, w znakomitej większości zakończonych sukcesem. Bliska jest mu tematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym. Nadto przygotowuje i opiniuje umowy oraz wdraża rozwiązania podnoszące efektywność pracy i egzekucję należności.

W ramach obsługi osób fizycznych uczestniczył w licznych sprawach rozwodowych oraz związanych z podziałem majątku wspólnego, sprawy o prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu czy też związane z posiadaniem środków odurzających.

Ponadto, podobnie jak inni adwokaci z Województwa Opolskiego, angażuje się w działalność pro publico bono i aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych. Posługuje się językiem angielskim.

 

Adwokat Aneta Dziewior - Stankiewicz

Aplikant adwokacka Aneta Dziewior - StankiewiczAbsolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, zaś od stycznia 2019 r. odbywa aplikację w Izbie Adwokackiej w Opolu. Do kręgu jej zainteresowań należą sprawy karne oraz szeroko pojęta karnistyka.

tel. 508-646-853

 

Adwokat Katarzyna Danielewicz

Adwokat Katarzyna DanielewiczSpecjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego – w tym rodzinnego, spadkowego i rzeczowego. Świadczy stałą obsługę przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie windykacji, umów oraz spraw pracowniczych a także pomoc prawną dla podmiotów z sektora bankowego.

tel. 604 930 903