Podział majątku

monety Podział majątku to jedna z naszych specjalności. Prowadzimy sprawy od A do Z, świadcząc m.in. usługi doradztwa. Zajmujemy się zarówno podziałem majątku na drodze ugodowo-umownej, jak i sądowej. Sprawy majątkowe często są skomplikowane, jeżeli strony nie chcą ze sobą współpracować. Właśnie dlatego świadczymy również usługi mediacji, tak aby jak najszybciej doprowadzić sprawę do pomyślnego rozwiązania. Należy wiedzieć o tym, że podział majątku jest możliwy jedynie w dwóch sytuacjach. Pierwsza skupia się na ustaniu wspólności majątkowej, a druga na ustaniu wspólności ustawowej. Mogą one nastąpić z takich przyczyn jak:

  • rozwód,
  • śmierć małżonka,
  • zawarcie intercyzy,
  • ogłoszenie separacji,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ogłoszenie upadłości przez jednego małżonka,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • sądowna rozdzielność majątkowa.

 

Skuteczny podział majątku – jak go przeprowadzić?

Podział majątku występuje na dwa sposoby, za pomocą umowy lub sądu. W pierwszym przypadku to małżonkowie dzielą się majątkiem i muszą sporządzić odpowiedni akt notarialny, z kolei w drugim przypadku, to sąd orzeka o podziale. Bierze on pod uwagę nakład pracy przy gospodarstwie domowym, wychowanie dzieci oraz przyczynienie się do zgromadzenia majątku. Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie w zakresie podziału majątku, reprezentujemy również naszych klientów przed sądem. Co ważne, do każdej ze spraw zawsze podchodzimy w sposób indywidualny, nie popadając w rutynę.