Blog

mężczyzna trzymający banknoty

Jak odwołać darowiznę?

Umowa darowizny jest najczęściej zawierana pomiędzy członkami rodziny. Zdarza się, że różne okoliczności sprawiają, iż darczyńca chce wycofać się ze swojego zobowiązania. Niestety nie zawsze będzie miał do tego prawo. Poniżej przeczytasz, w jakich przypadkach i w jaki sposób można odwołać darowiznę.

Czytaj więcej...

nierówny podział majątku

Nierówny podział majątku po rozwodzie. Czy to możliwe?

Sprawy rozwodowe należą do tych, które bywają szczególnie skomplikowane. Niekiedy stronom udaje się dojść do porozumienia, dzięki czemu toczone w ich sprawie postępowanie sądowe przebiega sprawnie, a jego zakończenie następuje w stosunkowo szybkim terminie od złożenia do sądu pozwu rozwodowego. Sprawy tego typu ulegają wydłużeniu w szczególności wtedy, kiedy istnieją przesłanki ku nierównemu podziałowi majątku po rozwodzie.

Czytaj więcej...

podział majątku

Podział majątku a wspólny kredyt. Jak to pogodzić?

Decyzja o rozwodzie nie należy do najłatwiejszych. Rodzi ona również wiele komplikacji, jak na przykład konieczność podziału majątku wspólnego małżonków. Wiele osób zastanawia się, co dzieje się wówczas ze wspólnym kredytem.

Czytaj więcej...

polskie pieniądze w dłoniach biznesmena

Czym odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia?

Nie jest tajemnicą, że różnego rodzaju wypadki zdarzają się dosłownie każdego dnia. Mowa tu zarówno o zdarzeniach drogowych, jak i tych zupełnie niezwiązanych z ruchem lądowym. Wówczas osoba, która doznała szkody, może domagać się zadośćuczynienia lub odszkodowania. Co je od siebie różni?

Czytaj więcej...

obrońca na sprawie sądowej

Kto może być obrońcą w sprawie karnej?

Obroną oskarżonych tradycyjnie zajmują się adwokaci. To bardzo odpowiedzialna funkcja, która jest określona odpowiednimi ustawami. Kto może być obrońcą w sprawie karnej? Znajdź odpowiedź, czytając dalej!

Czytaj więcej...

testament

Kiedy testament można unieważnić?

Sąd Najwyższy potwierdził, że istnieje prawo do podważenia testamentu. W związku z tym nie ma formalnych przeszkód, aby spadkobiercy odwołali się od jego zapisów. Nie zawsze jednak jest to łatwe i oczywiste, gdyż sporządzenie go w formie aktu notarialnego ma stanowić gwarancję, że nikt nie będzie działał wbrew woli spadkodawcy. Wynika to przede wszystkim z obowiązków, jakie wiążą się ze spisaniem takiego aktu.

Czytaj więcej...

wniosek

Jak złożyć wniosek o zniesienie współwłasności?

Współwłasność w świetle obowiązującego prawa oznacza, że dana rzecz należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli, każdej z tych osób przysługuje do prawo do zarządzania danym przedmiotem. Może ona dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i konkretnego przedmiotu majątku. Czy i jak można znieść współwłasność?

Czytaj więcej...

alimenty

Kiedy można ubiegać się o alimenty od byłego mażonka?

Rozwód kończy wiele rzeczy. Wraz z nim wygasa uczucie, wspólne mieszkanie, a często także równe prawo do opieki nad dziećmi. Jest jednak jedna rzecz, której rozwód nie stopuje. To uprawnienie do korzystania z majątku małżonka. Mimo że z zasady po zakończeniu małżeństwa kończy się również wspólnota majątkowa, istnieją sytuacje, w których można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka.

Czytaj więcej...