Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to część spadku, która przysługuje ustawowo określonym osobom, nawet jeśli nie są one wymienione w testamencie spadkodawcy. W polskim prawie zachowek jest uregulowany w Kodeksie cywilnym i przysługuje pewnym spadkobiercom w przypadku dziedziczenia z ustawy lub w testamencie. Więcej przeczytasz poniżej.

Co to jest zachowek?

Zachowek ma na celu ochronę prawnych roszczeń osób bliskich, takich jak dzieci, małżonek lub rodzice spadkodawcy, i nie pozwala na całkowite wyłączenie ich z dziedziczenia. Przysługujący zachowek ustalany jest jako część spadku, którą spadkodawca nie mógł swobodnie rozporządzać w testamencie, ponieważ jest ona zarezerwowana dla określonych spadkobierców. Wysokość zachowku wynosi połowę wartości spadku, która byłaby przysługująca danemu spadkobiercy w przypadku dziedziczenia ustawowego. Zachowek może być roszczeniem wobec osób, które otrzymały spadek zgodnie z wolą spadkodawcy, ale nie uwzględniły roszczeń tych, którym przysługuje zachowek. W takim przypadku spadkobiercy, którym przysługuje zachowek, mogą dochodzić swoich praw do części spadku.

Co jeszcze należy wiedzieć o zachowku?

Zajmując się sprawami majątkowymi w Strzelcach Opolskich, podpowiadamy, że zachowek przysługuje zazwyczaj dzieciom spadkodawcy, małżonkowi oraz rodzicom, jeśli nie ma żyjących dzieci ani małżonka. Warto zauważyć, że prawo do zachowku jest ważne niezależnie od dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, a roszczenie o zachowek można zgłosić w ciągu 5 lat od dnia, w którym osoba uprawniona dowiedziała się o zdarzeniu, które daje podstawę do żądania zachowku. Zachowek jest istotnym aspektem polskiego prawa spadkowego, który ma na celu ochronę praw spadkobierców, szczególnie tych najbliższych związków rodzinnych.