Sprawy karne

młotek sędziowskiProwadzimy sprawy karne na terenie całego województwa opolskiego. Posiadamy duże doświadczenie w różnorodnych sprawach, które dotyczą oskarżeń o kradzieże, oszustwa, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu czy przestępstw skarbowych. Oferujemy pomoc w sprawach dotyczących:

  • wykroczeń,
  • przestępstw,
  • warunkowego umorzenia postępowania,
  • przedterminowego zwolnienia z odbycia pozostałej części kary,
  • przerwy albo odroczenia kary,
  • tymczasowego aresztu,
  • zatarcia skazania.

Reprezentujemy naszych klientów również w sprawach wypadków komunikacyjnych.

 

Reprezentacja w sprawach karnych

Nasi adwokaci występują w charakterze obrońców zarówno osób oskarżonych, jak i podejrzanych. Z naszej pomocy można skorzystać na każdym etapie postępowania sądowego. Bronimy oskarżonych przed sądami wszystkich instancji. Zajmujemy się kompleksową obsługą i prowadzimy sprawy od A do Z. Co oznacza, że świadczymy również usługi doradcze, sporządzamy wszelkiego rodzaju niezbędne pisma, takie jak zawiadomienia, wnioski, zażalenia, apelacje czy kasacje. Dokładnie tłumaczymy naszym klientom jak będzie przebiegać sprawa karna, a także jesteśmy szczerzy względem tego, jak może się ona potoczyć. Pozostajemy w stałym kontakcie z klientami i jesteśmy do ich dyspozycji przez cały czas trwania postępowania.