Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Porównanie

Dziedziczenie to proces, który może być skomplikowany i generować wiele emocji dla uczestników tego procesu. W Polsce istnieją dwa główne rodzaje dziedziczenia - ustawowe oraz testamentowe, które różnią się między sobą pod względem sposobu przekazywania majątku oraz zasad, jakimi się kierują.

Jak działa dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe opiera się na przepisach prawa spadkowego zawartych w Kodeksie cywilnym. W przypadku braku testamentu, majątek zmarłego przekazywany jest jego najbliższym krewnym, zgodnie z określoną kolejnością, która obejmuje łańcuch pokrewieństwa. Prawo spadkowe umożliwia również przyjęcie lub odrzucenie spadku przez spadkobierców ustawowych.

Co warto wiedzieć o dziedziczeniu testamentowym?

Dziedziczenie testamentowe polega na przekazaniu majątku zmarłego zgodnie z wyrażoną przez niego wolą, która została zawarta w testamencie. Testament to akt prawny, który musi być sporządzony zgodnie z wymogami prawa, aby był ważny – można go sporządzić w formie pisemnej, notarialnej lub allograficznej (własnoręcznej).

Porównanie – różnice i podobieństwa

Podstawową różnicą między dziedziczeniem ustawowym a testamentowym jest sposób przekazywania majątku oraz osoby uprawnione do dziedziczenia. W przypadku dziedziczenia ustawowego to prawo spadkowe określa kolejność spadkobierców i ich udziały, podczas gdy w przypadku testamentowego decyduje o tym wolność testatora. Oba rodzaje dziedziczenia mają jednak na celu uregulowanie kwestii majątkowych po śmierci osoby, zabezpieczenie interesów spadkobierców oraz ułatwienie rozwiązania ewentualnych sporów. Jeśli jednak istnieją pewne wątpliwości dotyczące dziedziczenia, warto skonsultować się z adwokatem. Zapraszamy wówczas do skorzystania z usług z naszej kancelarii w Strzelcach Opolskich, która specjalizuje się w prawie spadkowym.

Warto również zauważyć, że istnieje możliwość łączenia obu form dziedziczenia – tzw. dziedziczenie mieszane, gdzie część majątku rozdzielana jest zgodnie z regułami ustawowymi, a część według wskazań testamentu. Istotne jest również, że niezależnie od formy dziedziczenia, spadkobiercy muszą się liczyć z różnymi obowiązkami, takimi jak zapłata długów spadkowych czy podatku od spadku.