Blog

pozew o rozwód

Jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy o rozwód?

Decyzja o rozwodzie nie jest prosta i zwykle towarzyszy jej wiele emocji. Czasami jednak zdarza się tak, że dojście do porozumienia pomiędzy małżonkami nie jest możliwe i formalne zakończenie związku małżeńskiego jest jedynym rozwiązaniem. Jednak aby do tego doszło, niezbędne jest dopełnienie kilku kwestii formalnych, w tym przygotowanie stosownych dokumentów. Co musi zrobić małżonek, który zamierza złożyć pozew o rozwód?

Czytaj więcej...

zakaz prowadzenia pojazdu

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów i na jaki okres się go orzeka?

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych uregulowany w art. 42 k.k. orzeka się go w wymiarze od roku do 15 lat. Może zostać orzeczony dożywotnio w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W szczególności jeżeli wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Orzekanie zakazu ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu drogowego przed osobami, które stwarzają różnego rodzaju zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

rozwód

Czym rozwód różni się od separacji?

W wielu małżeństwach niezależnie od długości stażu dochodzi do kryzysów oraz pojawiają się problemy, które skutkują jego częściowym albo całkowitym rozpadem. Jeśli małżonkowie dochodzą do wniosku, że nie potrafią naprawić sytuacji, która zaszła, to kolejnym krokiem jest udanie się do sądu. Co ważne, rozpad małżeństwa nie zawsze musi skutkować rozwodem. Zdarza się również tak, że sąd orzeka o separacji, której skutki różnią się od tych, które wiążą się z rozwodem. Czym się różni rozwód od separacji?

Czytaj więcej...

Rozpad pożycia małżeńskiego

Rozpad pożycia małżeńskiego. Co to właściwie oznacza? 

Rozwód jest jedną z trudniejszych decyzji w życiu, której podjęcie wiąże się z wieloma negatywnymi przeżyciami i emocjami, które im towarzyszą. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde z małżonków może żądać rozwodu, czyli rozwiązania małżeństwa. Jest to możliwe, jeśli pomiędzy mężem i żoną dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej...