Blog

otwierani celi w więzieniu

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary to jeden ze sposobów pozwalających na skrócenie czasu odbywania orzeczonej kary przez sąd. Zwolnienie z odbycia reszty kary odnosi się nie tylko do osadzenia w więzieniu, a więc kary pozbawienia wolności, ale również ograniczenia pozbawienia wolności. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, dlatego należy spełnić szereg wymagań, aby sąd rozpatrzył wniosek o przedterminowe zwolnienie pozytywnie. Skazany lub jego obrońca, w zależności kto będzie sporządzał rzeczowy wniosek powinien wykazać się silną i konkretną argumentacją. Oprócz spełnienia tzw. Formalnych przesłanek o których mowa będzie poniżej, ważna jest postawa skazanego i jego zachowanie podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

Czytaj więcej...

alimenty

Jak uzyskać podwyższenie alimentów na dziecko?

Nakazując płacenie alimentów na swoje dziecko, sąd bierze pod uwagę możliwości zobowiązanej do tego osoby oraz potrzeby małoletniego. Jednak ta kwota nie jest ustalona na zawsze i jeśli istnieją ku temu podstawy, można zwrócić się do odpowiedniego organu w celu jej poniesienia alimentów. Jednak nie zawsze tego typu sprawy są rozpatrywane pomyślnie, dlatego dobrze odpowiednio przygotować się do rozprawy. O czym warto wiedzieć?

Czytaj więcej...

pozew o rozwód

Jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy o rozwód?

Decyzja o rozwodzie nie jest prosta i zwykle towarzyszy jej wiele emocji. Czasami jednak zdarza się tak, że dojście do porozumienia pomiędzy małżonkami nie jest możliwe i formalne zakończenie związku małżeńskiego jest jedynym rozwiązaniem. Jednak aby do tego doszło, niezbędne jest dopełnienie kilku kwestii formalnych, w tym przygotowanie stosownych dokumentów. Co musi zrobić małżonek, który zamierza złożyć pozew o rozwód?

Czytaj więcej...

zakaz prowadzenia pojazdu

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów i na jaki okres się go orzeka?

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych uregulowany w art. 42 k.k. orzeka się go w wymiarze od roku do 15 lat. Może zostać orzeczony dożywotnio w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W szczególności jeżeli wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Orzekanie zakazu ma na celu zabezpieczenie uczestników ruchu drogowego przed osobami, które stwarzają różnego rodzaju zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

rozwód

Czym rozwód różni się od separacji?

W wielu małżeństwach niezależnie od długości stażu dochodzi do kryzysów oraz pojawiają się problemy, które skutkują jego częściowym albo całkowitym rozpadem. Jeśli małżonkowie dochodzą do wniosku, że nie potrafią naprawić sytuacji, która zaszła, to kolejnym krokiem jest udanie się do sądu. Co ważne, rozpad małżeństwa nie zawsze musi skutkować rozwodem. Zdarza się również tak, że sąd orzeka o separacji, której skutki różnią się od tych, które wiążą się z rozwodem. Czym się różni rozwód od separacji?

Czytaj więcej...

Rozpad pożycia małżeńskiego

Rozpad pożycia małżeńskiego. Co to właściwie oznacza? 

Rozwód jest jedną z trudniejszych decyzji w życiu, której podjęcie wiąże się z wieloma negatywnymi przeżyciami i emocjami, które im towarzyszą. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde z małżonków może żądać rozwodu, czyli rozwiązania małżeństwa. Jest to możliwe, jeśli pomiędzy mężem i żoną dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej...