Kiedy testament można unieważnić?

Sąd Najwyższy potwierdził, że istnieje prawo do podważenia testamentu. W związku z tym nie ma formalnych przeszkód, aby spadkobiercy odwołali się od jego zapisów. Nie zawsze jednak jest to łatwe i oczywiste, gdyż sporządzenie go w formie aktu notarialnego ma stanowić gwarancję, że nikt nie będzie działał wbrew woli spadkodawcy. Wynika to przede wszystkim z obowiązków, jakie wiążą się ze spisaniem takiego aktu.

Spisanie i podważenie testamentu

Notariusz spisując testament musi mieć pewność, że dana osoba jest w pełni świadoma podejmowanych decyzji, oraz że ma pełną zdolność do czynności prawnych. Kluczowe jest również stwierdzenie, że nie działa ona pod wpływem przymusu. Ponadto musi się odbyć sprawdzenie dokumentów osób, które biorą udział w jego sporządzeniu, na koniec odczytuje się dokument na głos i potwierdza, że jest zgodny z wolą testatora. W związku z tymi zasadami podważenie testamentu notarialnego jest oczywiście możliwe, jednak nawet z pomocą adwokata, może okazać się bardzo trudne.

Podważenie, jak również unieważnienie testamentu można osiągnąć jeśli zostanie udowodnione, że w czasie jego sporządzania, spadkodawca był w złym stanie psychicznym, co wynikało z zaburzeń lub poważnej choroby, co mogło mieć istotny wpływ na jego postępowanie. Niezbędne będzie jednak udowodnienie tego na podstawie dokumentacji medycznej i zeznań świadków. Druga sytuacja przewiduje, że testament sporządzono pod wpływem groźby lub błędu, które mogły wpłynąć na jego treść.

Czy zdarzają się inne sytuacje, w których testament może być podważony?

Obejmuje to m.in. sprawy o dział spadku oraz roszczenie o wykonanie zapisu testamentowego. Jeśli mamy do czynienia z dokumentem, który spadkodawca sporządził własnoręcznie, to jego podważenie będzie zdecydowanie łatwiejsze niż w przypadku aktu notarialnego. Każda taka sprawa jednak musi być rozważona indywidualnie, a jeśli mamy wątpliwości, czy testament można podważyć warto skontaktować się z prawnikiem, który oceni sytuację i wskaże ewentualne rozwiązanie.

Kto może być obrońcą w sprawie karnej? Przeczytaj na naszym blogu