Kto może być obrońcą w sprawie karnej?

Obroną oskarżonych tradycyjnie zajmują się adwokaci. To bardzo odpowiedzialna funkcja, która jest określona odpowiednimi ustawami. Kto może być obrońcą w sprawie karnej? Znajdź odpowiedź, czytając dalej!

Kto może być obrońcą oskarżonego w sprawie karnej?

Nikt poza aplikantem adwokackim posiadający odpowiedni staż oraz samym adwokatem nie może być obrońcą oskarżonego. Funkcji obrońcy nie może wykonywać radca prawny ani notariusz. Według kodeksu postępowania karnego Art. 83. [Upoważnienie do obrony], obrońcę ustanawia oskarżony, a do czasu ustanowienia takiego obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, oczywiście powiadamiając o tym oskarżonego. Takie upoważnienie do obrony może być udzielone pisemnie lub przez oświadczenie do protokołu organu prowadzącego postępowanie karne. Jeżeli osobą oskarżoną jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, obrońcę w sprawie karnej może ustanowić opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.

W jaki sposób ustalić obrońcę?

Obrońcę w postępowaniu karnym można ustalić poprzez upoważnienie konkretnego adwokata. Polega to na podpisaniu dokumentu: „Upoważnienie do obrony” ze wskazaniem imienia i nazwiska  adwokata oraz sprawy, której takie upoważnienie dotyczy. Istnieje również możliwość udzielenia upoważnienia bezpośrednio do protokołu rozprawy. Gdy osoba potrzebująca adwokata została zatrzymana lub tymczasowo aresztowana, kontakt z adwokatem może być utrudniony. W takich przypadkach ustanawia się tak zwanego tymczasowego obrońcę, któremu przysługują wszystkie uprawnienia, jakie zazwyczaj przysługują obrońcy ustalonemu przez samego oskarżonego lub podejrzanego. Oczywiście udział tymczasowego obrońcy również powinien zostać zatwierdzony przez samego podejrzanego. Najczęściej osoba oskarżona ma tylko jednego obrońcę. Jednak zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, podejrzany może mieć w tym samym czasie aż do trzech obrońców.

Czym odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia? Przeczytaj na naszym blogu