Rozpad pożycia małżeńskiego. Co to właściwie oznacza? 

Klienci naszej kancelarii adwokackiej często pytają, na czym polega rozpad pożycia małżeńskiego i w jakiej sytuacji mogą wnieść pozew o rozwód. Dlatego dziś zajmiemy się omówieniem tego zagadnienia.

 

Na czym polega rozpad pożycia małżeńskiego? 

Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzeczenie rozwodu może nastąpić w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zwykle warunkuje go wiele różnych wydarzeń, faktów czy zachowań, które w konsekwencji powodują złożenie wniosku o rozwód przez jedno ze współmałżonków. Czym jest wspomniane pożycie małżeńskie? Określa się nim więź duchową, fizyczną i gospodarczą, które łączą męża i żonę. Jeśli któryś w wymienionych elementów pożycia ustanie, można uznać to za objaw rozkładu pożycia małżeńskiego. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ustanie wspólnoty gospodarczej albo fizycznej wynika z przyczyn niezależnych od któregokolwiek z małżonków. Mowa tutaj na przykład o sytuacji, gdy jedno ze współmałżonków zachoruje. W takiej sytuacji ustanie wspólnoty gospodarczej albo fizycznej nie będzie stanowiło objawu rozkładu małżeńskiego. Sytuacja wygląda inaczej jeśli chodzi o wspólnotę duchową, ponieważ w tym przypadku należy rozpatrywać rozpad pożycia, biorąc pod uwagę nawet sposób czy poziom komunikacji między mężem i żoną.

 

Rozkład zupełny a rozkład trwały 

Jeżeli pomiędzy małżonkami dochodzi do zaprzestania trzech wspomnianych więzi, mamy do czynienia z rozkładem zupełnym. Jeśli natomiast zdarza się tak, że pomiędzy małżonkami dochodzi na przykład do stosunków fizycznych, rozkładu małżeństwa nie można uznać za zupełny. Rozkład trwały występuje natomiast w przypadku, gdy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie jest możliwy. Zwykle dzieje się tak w przypadku, w którym pojawiają się takie okoliczności, których waga i znaczenie uniemożliwia dalsze pożycie nawet w przypadku, jeśli od konkretnego zdarzenia upłynął stosunkowo krótki czas.

Sprawy dotyczące rozwodu czy podziału majątku są trudne i zwykle podczas ich trwania pojawia się wiele pytań. Dzięki wiedzy i dużemu doświadczeniu w naszej kancelarii adwokackiej w Strzelcach Opolskich jesteśmy w stanie zapewnić Państwu profesjonalną pomoc w tym trudnym okresie, podchodząc do sprawy z należytym szacunkiem.