Czym rozwód różni się od separacji?

W wielu małżeństwach niezależnie od długości stażu dochodzi do kryzysów oraz pojawiają się problemy, które skutkują jego częściowym albo całkowitym rozpadem. Jeśli małżonkowie dochodzą do wniosku, że nie potrafią naprawić sytuacji, która zaszła, to kolejnym krokiem jest udanie się do sądu. Co ważne, rozpad małżeństwa nie zawsze musi skutkować rozwodem. Zdarza się również tak, że sąd orzeka o separacji, której skutki różnią się od tych, które wiążą się z rozwodem. Czym się różni rozwód od separacji?

Charakter separacji jest tymczasowy, a rozwodu stały 

Omawiając różnicę pomiędzy separacją a rozwodem, warto rozpocząć od tego, że rozwód ma miejsce w momencie, w którym sąd orzeka o trwałym rozpadzie małżeństwa. Taka decyzja jest zatem nieodwracalna. Separacja ma natomiast charakter tymczasowy, co w praktyce oznacza, że wraz z upływem czasu może dojść do powrotu do wspólnego życia małżonków. Jest to rozsądne rozwiązanie dla małżeństw, u których przyczyny rozpadu pozwalają na to, by widzieli oni szansę i wyrażali chęci na powrót do wspólnego życia. Istnieje bowiem możliwość ustania skutków separacji, jednak musi się to odbyć poprzez orzeczenie sądu. Warto również wspomnieć, że rozwód toczy się w trybie procesu, a separacja może odbywać się również w postępowaniu nieprocesowym, czyli takim, które jest pozbawione elementu spornego.

Czego nie mogą zrobić małżonkowie pozostający w separacji?

Zakończenie związku małżeńskiego poprzez orzeczenie rozwodu przez sąd daje możliwość rozpoczęcia nowego życia dla każdej z osób. Mowa tutaj na przykład o zawarciu nowego związku. Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o separację. Z uwagi na to, że ma ona charakter tymczasowy, to małżonkowie podczas jej trwania nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa. Oprócz tego, jeżeli wskażą na to względy słuszności, to małżonkowie przebywający w separacji będą zobowiązani do tego, by nieść sobie wzajemną pomoc. Kolejną różnicą, która może okazać się istotna, jest ta, że podczas trwania separacji małżonkowie nie mogą zmienić nazwiska, natomiast po ustaniu małżeństwa na skutek rozwodu jest to możliwe. Podobnie wygląda natomiast kwestia podziału majątku. Separacja powoduje ustanie wspólnoty majątkowej między małżonkami. Majątek jest dzielony tak samo zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji.