Jakie dokumenty należy złożyć przy wnoszeniu sprawy o rozwód?

Decyzja o rozwodzie nie jest prosta i zwykle towarzyszy jej wiele emocji. Czasami jednak zdarza się tak, że dojście do porozumienia pomiędzy małżonkami nie jest możliwe i formalne zakończenie związku małżeńskiego jest jedynym rozwiązaniem. Jednak aby do tego doszło, niezbędne jest dopełnienie kilku kwestii formalnych, w tym przygotowanie stosownych dokumentów. Co musi zrobić małżonek, który zamierza złożyć pozew o rozwód?

Jakie dokumenty są niezbędne przy składaniu pozwu o rozwód?

Małżonek, który wyraża chęć formalnego zakończenia związku, musi zająć się formalnościami, które są niezbędne, by sprawa rozwodowa mogła się odbyć. Pozew należy złożyć do odpowiedniego sądu, czyli sądu okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam przebywa. W innym przypadku właściwym sądem okręgowym będzie ten, pod który należy osoba pozwana. Dokumentami, które musi dostarczyć powód, są:

  • pozew rozwodowy w dwóch egzemplarzach,
  • oryginał skróconego odpisu aktu małżeństwa (w przypadku kilkunastoletniego aktu konieczny może okazać się kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego celem pozyskania aktualnego odpisu),
  • oryginały skróconych odpisów aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci,
  • zaświadczenie o zarobkach małżonków uzyskanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy (brutto i netto).

Co musi się znaleźć w pozwie rozwodowym? 

Podczas przygotowywania pozwu rozwodowego warto skorzystać ze wsparcia kancelarii adwokackiej, ponieważ w tym trudnym czasie profesjonalne wsparcie często okazuje się nieocenione. Dodatkowo w niektórych przypadkach niezbędne jest przygotowanie również dodatkowych dokumentów. Pozew o rozwód powinien zawierać przede wszystkim podstawowe dane personalne stron, czyli imiona i nazwiska, numery PESEL i miejsca zamieszkania.

W dokumencie musi zostać zawarta też informacja o próbach mediacji. Jeżeli nie miały miejsca, konieczne jest wyjaśnienie braku starań. Ostatnią kwestią jest oświadczenie w zakresie roszczeń, czyli sposobie rozwiązania małżeństwa. Powinny w nim również zostać zawarte informacje dotyczące kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi, alimentów i wspólnie zajmowanego mieszkania.

Jak uzyskać podwyższenie alimentów na dziecko? przeczytaj na naszym blogu