Jak uzyskać podwyższenie alimentów na dziecko?

Nakazując płacenie alimentów na swoje dziecko, sąd bierze pod uwagę możliwości zobowiązanej do tego osoby oraz potrzeby małoletniego. Jednak ta kwota nie jest ustalona na zawsze i jeśli istnieją ku temu podstawy, można zwrócić się do odpowiedniego organu w celu jej poniesienia alimentów. Jednak nie zawsze tego typu sprawy są rozpatrywane pomyślnie, dlatego dobrze odpowiednio przygotować się do rozprawy. O czym warto wiedzieć?

Co przemawia za podwyższeniem alimentów?

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za podniesieniem alimentów jest zmiana sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do ich zapłaty. Rozumie się przez nią m.in. zmianę pracy na lepiej płatną, awans, wygraną pieniężną, odziedziczenie wartościowego spadku czy też spłacenie zadłużenia np. kredytu hipotetycznego. Sąd nierzadko bierze pod uwagę to, że wraz z upływem lat zmieniają się potrzeby finansowe dziecka. Może ono rozwijać swoje pasje, korzystać z korepetycji czy pójść na studia, co jest związane z opłatami za akademik lub mieszkanie. Mają miejsce też sytuacje, w których znacznemu pogorszeniu ulega zdrowie małoletniego, co wymaga większego nakładu finansowego. Za podwyższeniem alimentów może przemawiać również pogorszenie sytuacji finansowej opiekuna (w wyniku utraty pracy lub choroby)  oraz spadek siły nabywczej pieniądza. 

Jak wznieść powództwo o podniesienie alimentów?

Pozew dotyczący podwyższenia alimentów trzeba złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawionej lub sądu rejonowego osoby pozwanej. Ważne, żeby we wniosku oprócz argumentów przemawiających za podwyższeniem kwoty, umieścić również dane nieletniego. Natomiast,  jeśli dziecko jest pełnoletnie, musi taki pozew złożyć osobiście. Warto też mieć na uwadze, aby w uzasadnieniu uwzględnić jedynie to, co zmieniło się od ostatniej rozprawy zarówno po stronie pozywającego, jak i zobowiązanego do płacenia alimentów. Istotne są potrzeby dziecka. Sprawa związana z podniesieniem alimentów z mocy prawa jest zwolniona z opłat, ale w pozwie należy wskazać wartość przedmiotu sporu.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Przeczytaj na naszym blogu.