Blog

Rozpad pożycia małżeńskiego

Rozpad pożycia małżeńskiego. Co to właściwie oznacza? 

Rozwód jest jedną z trudniejszych decyzji w życiu, której podjęcie wiąże się z wieloma negatywnymi przeżyciami i emocjami, które im towarzyszą. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde z małżonków może żądać rozwodu, czyli rozwiązania małżeństwa. Jest to możliwe, jeśli pomiędzy mężem i żoną dojdzie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej...