Siedziba Kancelarii: ul. B. Chrobrego 2 (I piętro), 47-100 Strzelce Opolskie
Adwokat Rafał Cichoń tel. 608-411-972 email: kancelaria@adwokatcichon.pl

„Pacta sunt servanda” (łac. „umów należy dotrzymywać”)

ZAKRES USŁUG

W trakcie świadczenia obsługi prawnej klienta Kancelaria wyjątkowo mocno ceni sobie dyskrecję, szczerość i partnerską, transparentną komunikację - każdorazowo wyczerpująco i klarownie przedstawiamy szanse i zagrożenia wynikające z danego problemu prawnego i proponowanej/przyjętej ścieżki postępowania. Zależy nam bowiem na pełnym i rzetelnym informowaniu Klientów Kancelarii o przewidywaniach dotyczących przebiegu prowadzonych spraw. Adwokat podczas porady prawnej przeprowadzi Państwa przez interesujące Państwa zagadnienie w zrozumiały i przystępny sposób.

SPECJALIZACJE:

PRAWO CYWILNE

sprawy związane z dochodzeniem roszczeń o zapłatę, wykonaniem, niewykonaniem oraz ważnością umów, przedawnieniem świadczeń, odsetkami, karami umownymi, nakazami zapłaty, odszkodowaniami, sprawami spadkowymi z zakresu dziedziczenia ustawowego i testamentowego, działu spadku, zachowku.

PRAWO RODZINNE

sprawy rozwodowe, opieki nad dziećmi, sprawy alimentacyjne

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE ORAZ Z TYTUŁU BŁĘDÓW LEKARSKICH

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

zapewniamy kompleksową pomoc prawną w obrocie nieruchomości. Pomagamy w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości – kontroli spełnienia wszystkich wymaganych procedur, ustaleniu wartości nieruchomości i sporządzeniu odpowiednich umów

PRAWO KARNE I KARNO-SKARBOWE

MEDIACJE

ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDAMI POWSZECHNYMI I ARBITRAŻEM

OBRONA W POSTĘPOWANIU KARNYM