013-Kancelaria-adwokacka-wroclawKancelaria adwokacka, której założycielem jest Adwokat Rafał Cichoń, specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym, a także prowadzeniu sporów sądowych i obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności tych z branży usług medycznych oraz obrotu nieruchomościami.

Adwokat Rafał Cichoń, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów. Doświadczenie prawnicze zdobywał w kancelariach adwokackich o różnych specjalizacjach we Wrocławiu, Oławie i Brzegu.

Przez wiele lat udzielał porad oraz pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, uczestnicząc także w postępowaniach inicjowanych przez te osoby, co pozwoliło mu zgłębić zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej, jak i karnej sprawców powyższych zdarzeń, jak również szukać najskuteczniejszych sposobów pełnego zaspokojenia roszczeń osób, które ucierpiały w wyniku tych tragicznych zdarzeń losowych.

W trakcie dotychczasowej aktywności zawodowej prowadził oraz współpracował przy prowadzeniu dziesiątek sporów sądowych o zapłatę, w znakomitej większości zakończonych sukcesem. Bliska jest mu tematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji w obrocie gospodarczym. Przygotowuje także i opiniuje umowy oraz wdraża rozwiązania podnoszące efektywność pracy i egzekucję należności.

W ramach obsługi osób fizycznych uczestniczył w licznych sprawach rozwodowych oraz związanych z podziałem majątku wspólnego, sprawy o prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu czy też związane z posiadaniem środków odurzających.

Poza zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy z dziedziny prawa, ukończył także studia podyplomowe w zakresie Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w zakresie Finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ponadto angażuje się̨ w działalność pro publico bono i aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych.