Siedziba Kancelarii: ul. B. Chrobrego 2 (I piętro), 47-100 Strzelce Opolskie
Adwokat Rafał Cichoń tel. 608-411-972 email: kancelaria@adwokatcichon.pl

„Pacta sunt servanda” (łac. „umów należy dotrzymywać”)

HONORARIUM

Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie, przy czym na wysokość wynagrodzenia wpływa charakter i stopień skomplikowania sprawy, jak również niezbędny nakład pracy prawnika.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry – istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.