003-adresKancelaria wykonuje zlecone czynności w swojej siedzibie lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu, w tym w razie potrzeby świadczy doradztwo i pomoc prawną w siedzibach przedsiębiorców, w urzędach oraz na spotkaniach negocjacyjnych,

Pierwsza porada prawna w sprawie jest bezpłatna, w jej trakcie adwokat wskaże możliwe sposoby rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz uświadomi stronę o przysługujących jej prawach i obowiązkach.

W rozliczeniach z Klientami stosujemy system wynagrodzeń oparty na indywidualnie ustalanych ryczałtach za prowadzenie danej sprawy czy też ryczałtach miesięcznych z limitem godzin. Klienci informowani są na bieżąco o poświęconym ich sprawom czasie i podjętych czynnościach. Kancelaria określa bowiem swe wynagrodzenie w oparciu o spędzony efektywnie czas pracy nad realizacją danego zlecenia.

Przy ustalaniu kosztu reprezentacji Klienta przed Sądem w sprawach cywilnych stawka uzależniona jest od wartości sporu oraz rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, a także wymaganego nakładu pracy adwokata. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 stycznia 2016 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015 poz. 1800).

Do każdej stawki doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Honorarium adwokackie jest płatne z góry. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces).

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

banner